eoscentar.com
Roditeljske poruke
Kada na edukacijama za roditelje analiziramo kako su se vaši roditelji ponašali prema vama i uporedimo sa vašim ponašenjem prema svojoj deci, možemo da primetimo da ljudi najviše žele da promene poruke koje su sami dobijali od svojih roditelja, a nije retko da i sami