eoscentar.com
Profesionalna orjentacija
Mnoga deca već u osnovnoj školi znaju šta će da budu kada porastu, mnogi to shvate u srednjoj školi, ali ima i onih koji ne znaju šta je najbolje za njih već poslušaju savete okoline što ponekad može da bude dobro, a ponekad potpuno