eoscentar.com
Ljubica Bogetić
Ljubica Bogetic Ljubica Bogetić je pedagog, psiholog, TA psihoterapeut i hipnoteraput. Završila je je edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije I transpersonalne terapije. Polje istraživanja su joj usmerena na poboljšanje odnosa unutar porodica i unutar radnih organizacija radi postizanja maksimuma sopstvenih potencijala i bolje produktivnosti svih članova. Razvila