eoscentar.com
Kako uspavati dete?
Problemi sa spavanjem - I deo Kako uspavati dete? San je vaoma važan za zdravstveno stanje i dnevni bioritam deteta, ali kod dece su veoma česti poremećaji sna. Kod nekih su vezani za uspaljivanje, a kod drugih za poremaćaj spavanja. Uspavljivanje dece je nešto što muči veliki broj roditelja, naročito ako