energypress.net
Zbog krize u Venezueli cijene nafte na najvišoj razini ove godine