energypress.net
Zadnja ponuda sindikatima povećanje plaće od tri posto