energypress.net
Većina francuskih kompanija morat će otići iz Irana