energypress.net
Uz privatni kapital LNG na Krku prije bi se završio