energypress.net
U prazničnom ozračju euro stabilan nakon španjolskih izbora