energypress.net
Tim južnoafričkog sveučilišta razvio jeftinu solarnu elektranu