energypress.net
Strane ostaju u Siriji, Assada više nitko ništa ne pita