energypress.net
Skopje je najonečišćenija europska prijestolnica