energypress.net
Postignut sporazum, izbjegnuta nova blokada vlade u SAD-u