energypress.net
Plaće se stvaraju u realnom sektoru, a ne državnom odlukom