energypress.net
Nedostatak kvoruma odgodio skupštinu Petrokemije