energypress.net
MMF: Zbog cijene nafte u problemu bi mogla biti i bogata Saudijska Arabija