energypress.net
Hoće li nuklearna industrija iskoristiti potrebu za čistom energijom?