energypress.net
Eskalaccija trgovinskog rata srušila cijene nafte