energypress.net
Burze porasle na valu boljih zarada kompanija, posebno energetskih