emocnisebeobrana.cz
Učitelé nejsou stroje – rozhovor o emoční sebeobraně na Českém rozhlase – Emoční sebeobrana – udělejte si z emocí spojence