elefantino.sk
Pitvať kvety?
Prineste si zo záhrady (alebo prechádzky) za košík rôznych kvetín. Doma ich rozoberte na jednotlivé časti.
designthemes