ekbatandoor.com
اضافه کردن یک درب اتوماتیک گاراژ(ماشین رو)، برای ایمنی بیشتر - اکباتان درب
یکی از ویژگی‌هایی که امروزه در بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌های اداری دیده می‌شود، استفاده از درب ماشین رو ایمن و هماهنگ با طرح ساختمان و درب ورودی ایمنی برای تردد خودروها است. بدون توجه به اندازه و قیمت خانه شما، اضافه کردن یک درب تردد خودرو می‌تواند یک راه مقرون به صرفه و ایمن …