eitan.com
הבורסה תזזיתית ומצב הרוח של הסוחרים שביננו לא טוב בסוף 2018
הבורסה תזזיתית ומצב הרוח של הסוחרים שביננו האם גם לכם נראה שאנו חשופים יותר ויותר לפרסומות במדיה האלקטרונית, הממליצות לנו להעביר את קרנות ההשתלמות והגמל שלנו לטיפול של מומחים בקרנות למניהן. האם שמתם לב לכך שזה קורה באופן מוגבר