efsmittsverige.org
Distriktsscoutrådet
Distriksscoutrådet är utsett av EFS och Salt Mittsveriges styrelser för att samordna arbetet med Salt scout i distriktet. Vart tredje år anordnas bland annat ett scoutläger. Medlemmar i distriktssc…