efsmittsverige.org
Ge en gåva
EFS och Salt Mittsveriges verksamhet är till största del finansierad av gåvor från enskilda och föreningar. Därför tar vi tacksamt emot alla bidrag. Allt för att människor i Sverige och världen ska…