efsmittsverige.org
EFS Mittsverige
EFS består av missionsföreningar, missionsföreningarna vill: Stärka medlemmars tro på Jesus Kristus Hjälpa andra till en personlig gudstro Inspirera varandra till gemenskap och tjänst i förening/ky…