efsmittsverige.org
BöneMittsverige
BöneMittsverige är ett bönenätverk där syftet är binda samman hela EFS Mittsverige med ett nätverk av bön där två föreningar ber för varandra och vårt gemensamma arbete. Vi hoppas att så många…