efsmittsverige.org
Kallelse Salt Mitt Årsmöte 2020
Härmed kallas till årsmöte för Salt Mittsverige Söndag 19 april 2020. SMÅL 2020 är förlagd till Hagabergs folkhögskola, Södertälje 17–19 april. Motion skall enligt Salt Mittsveriges stadgar inges s…