efsmittsverige.org
Avslutnings- och tacksägelsedag
Då Åkerögården skall läggas ner så anordnas en avslutnings- och tacksägelsedag på Åkerögården lördag 18 januari 2020.