efsmittsverige.org
Diakon 75–100%, S:ta Clara kyrka, Stockholm
Välkommen att söka en av de mest spännande diakontjänsterna i Svenska kyrkan.