efsmittsverige.org
Åkerögården söker timanställd personal
Vi behöver utöka vårt team för att kunna ta hand om alla våra kommande gäster på bästa sätt. Det handlar främst om extrapersonal i kök, bufféservering och städ men även någon som kan ta ett övergri…