efsmittsverige.org
Verksamhetsförändring på Åkerögården
EFS Mittsveriges styrelse har tagit beslut om att genomföra en genomgripande verksamhetsförändring på Åkerögården. Bakgrunden är att det under många år har varit svårt att få tillräckligt ideellt e…