efsmittsverige.org
Är du EFS Mittsveriges nästa styrelseledamot?
EFS Mittsveriges valberedning vill nu ha förslag på kandidater till distriktsstyrelsen att väljas vid årsmötet i Hammarbykyrkan, Stockholm lördag 27 april.