efsmittsverige.org
SMÅL – Salt Mittsveriges årsmötesläger 2019
Härmed kallas till årsmöte för Salt Mittsverige. Årsmötet hålls 6 april 2019 i Lötenkyrkan i Uppsala. I samband med årsmötet hålls lägret SMÅL.