efsmittsverige.org
Kallelse till årsmöte 2019
Härmed kallas till årsmöte för EFS Mittsverige lördag 2019-04-27. Distriktskonferensen 2019 är förlagd till Hammarbykyrkan, Stockholm 26–28 april.