eestikeelsehariduseselts.fi
Tunnustus Üleilmakoolile
Eestis Välisministeerium andis kodanikupäeval 26.11.2015 kuuendal korda välja rahvadiplomaatia aukirju. Statuudi järgi saab aukirja isik või ühendus, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja…