eestikeelsehariduseselts.fi
E-kursus õpilastele “Eesti ajalugu I (13.-19. sajand)”
E-kursus on mõeldud väljaspool Eestit elavatele 7.-9. klassi eesti lastele, tutvustamaks Eesti ajaloo olulisemaid murrangumomente, sündmusi ja arenguid. Mõtleme ja arutleme lihtsal viisil järgnevat…