eestikeelsehariduseselts.fi
9. klassi eesti keele lõpueksam 1. juunil Helsingis
Eksam toimub reedel, 1. juunil 2018 kell 9.30 Eesti Majas Helsingis (Sörnäisten rantatie 22). Samal ajal sooritatakse eksamit ka Eesti koolides. Eksami tegemiseks on aega kolm tundi. Eksami soorit…