eestikeelsehariduseselts.fi
7., 8. ja 9. klassi eesti keele e-kursused
Kursustel võivad osaleda nii õpilased, kes õpivad eesti keelt omal käel või pühapäevakoolis, kui ka need, kes tahavad lisaks koolis toimuvatele oma emakeele tundidele veel eesti keelega tegelda. Ku…