edibleprint.com.my
Panduan melihat size (dimension) gambar - Edibleprint
Terdapat beberapa kriteria sekiranya anda ingin memberi gambar kepada kami untuk print. Paling utama adalah dimension gambar. Pastikan gambar tersebut menepati piawaian kami.