economie071.nl
Retailvisie door alle gemeenten vastgesteld - Economie071
De Leidse regio heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een toekomstplan voor sterke winkelgebieden. Dit plan is opgeschreven in een regionale Retailvisie en uitgewerkt in een bijbehorend plan van aanpak. De gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten bespraken de visie de afgelopen maanden uitvoerig. Alle raden stelden de visie vast. Een bijzondere mijlpaal.