ecns.be
Workshop waterraketten lanceren (Buurtwerking Kreyel)
Als dank voor de steun van de Buurtwerking Kreyel (BWK) zal het ECNS op zaterdag 19 mei een workshop Waterraketten organiseren in en aan de feesttent bij de school van Kreyel. Het BWK steunt ieder …