ecns.be
Sterrenwacht: de middelen: Verkoop panelen Awesome Universe
In ons verhaal ‘de wil, de weg en de middelen’ naar aanleiding van het kunnen oprichten van eens sterrenwacht, willen we de panelen van Awesome Universe nog eens in de aandacht brengen.…