echocianow.pl
Ławnicy poszukiwani - E Chocianów miejscem spotkań
Sąd Okręgowy w Legnicy ogłosił uzupełniające wybory na ławników sądowych. Kandydaci mogą się zgłaszać do 15 czerwca. Sąd Okręgowy w Legnicy ogłosił uzupełniające wybory na ławników sądowych. Ławnikiem sądowym może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich i ma ukończone 30 lat. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter, …