echocianow.pl
Bezpieczne przejście - E Chocianów miejscem spotkań
Po przeprowadzonej akcji „bezpieczne przejście” Starostwo Powiatowe w Polkowicach odpowiedziało na wniosek z dnia 09.03.2018 r. „Komisja proponuje rozwiązanie problemu bezpieczeństwa pieszych, a także innych użytkowników drogi w następujący sposób: W sposób doraźny dla poprawy bezpieczeństwa pieszych proponuje się zainstalowanie migających lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6 lub przy przejściu dla pieszych. Dla uzyskania rozwiązań docelowych …