echocianow.pl
Drogowa inwestycja zakończona - E Chocianów miejscem spotkań
W piątek (27 października) na drodze powiatowej nr 1148D w miejscowości Przesieczna (gmina Radwanice) służby przeprowadziły odbiór techniczny. Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi powiatowej, przebudowę skrzyżowań i istniejących zjazdów, wybudowanie nowych zjazdów, przebudowanie kanalizacji deszczowej, wykonanie chodników i poboczy oraz przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej. -W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 …