eastbrooklab.se
Här är de hetaste IT-kompetenserna där lönerna förväntas stiga - Eastbrook
IT-lönebarometern visar att företagen även fortsättningsvis upplever att det generellt sett är svårt att säkerställa tillgången på IT-kompetens. Men för en del kategorier är utmaningen större än för andra. De hetaste grupperna enligt it-lönebarometern är: Arkitektur- och affärskompetens IT-specialister Utveckling och programmering IT-ledning och -styrning Svårast att rekrytera är vissa typer av specialister samt personer …