eastbook.eu
Pożegnanie z Giedroyciem
Obserwujemy fundamentalny zwrot: odejście od założeń, które przyświecały przez blisko 25 lat polskiej polityce wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów. Symbolicznie zmianę tę można określić jako „pożegnanie z Giedroyciem”.