e-jednakost.org.rs
Projekat „Digitalne preduzetnice Srbije“
Projekat ima za cilj da doprinese mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja žena, osnažujući ih sa novim znanjima i veštinama potrebnim za aktivno pristupanje u vođenju poslova, osnivanju sopstv…