e-jednakost.org.rs
Početak rada
2001. godine Savezni ministar za saobraćaj i telekomunikacije formirao je Radni tim za pitanja ravnopravnosti polova u telekomunikacijama, iz koga je osnovano nevladino i nestranačko udruženje Jedn…